Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Copyright

Wij krijgen steeds meer vragen over de digitale distributie en het verdienmodel hierachter. Om hier inzicht in te krijgen zullen we eerst kort uitleggen welke rechten er allemaal op muziek kunnen liggen. Nu is dit per land verschillend en houden wij ons dan ook bij Nederland.

Auteursrecht

Als iemand iets origineels heeft gemaakt, is het natuurlijk niet de bedoeling dat iemand anders daar zomaar mee aan de haal kan gaan. Daarom is het auteursrecht in het leven geroepen. Auteursrecht wordt met een Engels term ook wel 'copyright' genoemd. Het auteursrecht biedt iedereen die werken creëert auteursrechtelijke bescherming. Dit betekent dat de maker van zo'n werk, ook wel auteur genoemd, als enige mag beslissen over de exploitatie van de werken die hij heeft gecreëerd. Daarnaast worden deze werken beschermd tegen misbruik door anderen. Het auteursrecht is daardoor een constante stimulans voor mensen om creatief te blijven.

Bron: https://www.auteursrecht.nl/auteursrecht

Auteursrecht in 2 minuten

De organisatie in Nederlands die deze rechtenbewaakt en zorgt voor de (juiste) uitbetaling hiervan is de BUMA/STEMRA.

Buma/Stemra is een Nederlandse organisatie voor belangenbehartiging in Nederland voor componisten, tekstdichters en muziekuitgevers op het gebied van muziekauteursrecht. Buma/Stemra is de werkorganisatie van de Vereniging Buma (Bureau voor Muziek-Auteursrechten) en de Stichting Stemra (Stichting tot Exploitatie van Mechanische Reproduktierechten voor Auteurs). Buma heeft sinds haar bestaan een wettelijk monopolie op het incasseren van vergoedingen voor de openbaarmaking van muziekwerken. Stemra heeft dat monopolie niet, maar is in Nederland wel de enige organisatie die zich bezighoudt met het incasseren van de mechanische rechten voor de reproductie van composities op beeld- en geluidsdragers.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Buma/Stemra

Naburigrecht

Het auteursrecht beschermt het werk van auteurs zoals schrijvers, componisten, tekstdichters, filmmakers en beeldend kunstenaars. Behalve het auteursrecht kennen we ook de zogenaamde 'naburige rechten'. Deze rechten geven bescherming aan de inspanningen en prestaties van uitvoerend kunstenaars, muziekproducenten, filmproducenten en omroeporganisaties.  De bescherming lijkt op die van het auteursrecht, vandaar dat we ze “naburig” noemen. Voor het verkrijgen van naburige rechten zijn, net als bij het auteursrecht, geen formaliteiten vereist. De naburige rechten zijn internationaal vastgelegd in de Conventie van Rome uit 1961. Hoe in Nederland de rechten van uitvoerend kunstenaars, producenten van geluidsopnamen, omroeporganisaties en filmproducenten geregeld zijn staat in de Wet op de naburige rechten uit 1993.

Bron: https://www.auteursrecht.nl/naburig-recht

In Nederland is de SENA en NORMA verantwoordelijk voor de uitvoering van de uitbetalingen. Sena en Norma regelen in Nederland de naburige rechten van achtereenvolgens artiesten en platenproducenten, en musici en acteurs, kortom: uitvoerende kunstenaars. En de vergoedingen uit thuiskopierechten.

Mechanisch recht

Stemra incasseert en verdeelt de vergoedingen voor het verveelvoudigen en verspreiden van auteursrechtelijk beschermde werken. In de Buma/Stemra titelcatalogus noemt men dit een mechanisch recht.

Tevens ontvangt Stemra inkomsten van de digitale verkopen die per portal verschillen maar grotendeels overeenkomen met de vergoedingen voor fysieke geluidsdragers. Echter door de veel lagere digitale prijzen zijn de vergoedingen voor Stemra aanzienlijk lager. Streaming zit enorm in de lift en ondanks dat de vergoeding per stream laag is lopen de wereldwijde totale streams elke week omhoog en zal dit een interessante inkomstenstroom worden voor Auteurs en Uitgevers.

Een hele mond vol

Dus hoe zit het nu met het uitbetalen van de centen? Dit is voor fysiek en digitaal identiek.

Alle rechten worden uitbetaald door de betreffende instanties en NIET door de distributeur. 
TIP!! Sluit je aan bij de uitvoerende organisatie zoals BUMA/STEMRA en SENA. Anders kun je fluiten naar de centen die te maken hebben met bovengenoemde rechten.

Wat krijg ik dan van mijn distributeur. Dit is wat je onderling hebt afgesproken voor de verkoop van:

Fysieke geluidsdrager: Je krijgt een bedrag per verkochte fysieke geluidsdrager of een royaltie.
Digitale geluidsdrager: Er is een royaltie afspraak gemaakt met jouw distributeur (aggregator) en krijg jeen percentage per stream of download.

0
0
0
s2smodern

Partners

sep  muziekbusiness cdfabriekInside Audio